אתרי מכירות

כל עסק מוכר מוצרים פיסיים או שירותים. בעבר כל מכירה הייתה נעשית רק פנים אל פנים או טלפונית. בכל מקרה היה צורך בתקשורת מיידית בין המוכר לקונה. היום, כמובן, עדיין קיימות האפשרויות שהיו בעבר, אבל יש גם דרך נוספת, שהחלה להתפתח ממש בראשית המאה ה-21, דרך בה הלקוח יכול לבצע רכישה גם כשהמוכר לא בעסק, או אפילו ישן. לצורך כך מוקמים עוד ועוד אתרי מכירות באינטרנט.
מבנה האתר משתנה בהתאם למה שנמכר בו.

החלוקה הראשונית היא בין אתר שמוכר שירותים (כמו האתר הזה למשל) לבין אתר שמוכר מוצרים. באתרי מכירת השירותים, נבדיל בין שירותים מיידיים ו/או קצרי טווח (כמו למשל שיפוצניקים) לבין שירותים מתמשכים וארוכת טווח. באתרי מכירת מוצרים, נבדיל גם לפי סוג המוצרים, גם לפי כמות המוצרים, וגם לפי אופי המכירה (רגילה או מכירה פומבית)

בהמשך אפרט כאן על כל סוג.